Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Az űrlapokon megadott adatait a Eötvös József Iskolaalapítvány (5600 Békéscsaba, Andrássy út 11-17., nyilvántartási szám: 06 09 009201, adószám: 13262866-2-06, továbbiakban: Adatkezelő) jogos érdek, valamint szerződésteljesítés alapján, kapcsolatfelvétel és számlázás céljából kezeli és tárolja, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) rendelkezéseit.

Adatkezelő az adatokat kizárólag a fenti célok teljesítésére használja, harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. A megadott adatokat határozatlan ideig, vagy az érintett törlési kéréséig tárolja az Adatkezelő. A tárolt adatokról tájékoztatást kérni, illetve Érintetti jogaival élni az info@eotvos.hu e-mail címen van lehetősége.